Waarom bedrijven Web 3.0 moeten omarmen

Aanvankelijk maakte Web 3.0 mensen wat wantrouwig en onwennig, maar ondertussen zijn vrijwel alle bedrijven ervan afhankelijk. De komende jaren wordt deze derde generatie internet ongetwijfeld nog bepalender voor de manier waarop bedrijven functioneren.

 

Nieuwe technologie is vaak beangstigend. Of het nu gaat over de overstap van dierlijke kracht naar aandrijving door verbranding of van handgeschreven brieven naar een telefoongesprek, verandering betekent altijd een sprong in het duister. Nu Web 2.0 evolueert en zich uitbreidt tot Web 3.0 – een gedecentraliseerde laag boven op de huidige webinfrastructuur – loont het de moeite om even terug te denken aan de begindagen van het internet, zo’n 25 jaar geleden. Misschien herinner je je nog de angst en scepsis die we toen voelden. Er ging een nieuwe wereld open, maar tegelijkertijd leek het bijna krankzinnig om plots kredietkaartgegevens naar een onbekende te sturen in ruil voor een boek of een ander product, of het saldo op je bankrekening via het web te controleren. Tegenwoordig staan we er niet meer bij stil. Web 2.0 is een cruciaal onderdeel van ons leven en dat van onze bedrijven geworden, op een manier die we ons niet hadden kunnen voorstellen.

Web 3.0, gebouwd op blockchaintechnologie, zal hetzelfde patroon volgen. Web 2.0 heeft gezorgd voor een aantal gecentraliseerde autoriteitsstructuren waarop we zijn gaan vertrouwen. Maar door die gecentraliseerde architectuur is er een oligarchie van techbedrijven ontstaan die de zakenwereld monopoliseren, waardoor het enorm moeilijk is voor innovatieve ideeën om door te breken. Blockchain laat ons toe om verder te kijken. De technologie die aan de basis ligt van Web 3.0, zal nieuwe ideeën en bedrijfsmodellen de ruimte geven. Zo krijgen ondernemers de kans om diensten zoals financiering, verzekeringen en bankoplossingen aan te bieden die voorheen alleen door grote bedrijven werden aangeboden. Door onbetrouwbare tussenpersonen uit te schakelen en door gebruikers in staat te stellen rechtstreeks met elkaar te communiceren, creëert Web 3.0 voor zowel ondernemingen als consumenten een volledig nieuw draagvlak voor toepassingen die op de vorige versie niet mogelijk waren.

Zo kunnen gebruikers in een ideale wereld bijvoorbeeld wereldwijd geld overmaken naar andere personen of bedrijven, zonder de vertragingen en kosten die bij het gebruik van een bank komen kijken. De nieuwe structuur van Web 3.0 ondersteunt vlotte betalingsoplossingen voor ondernemingen, door het creëren van transparantere en efficiëntere transacties en het bijhouden van verifieerbare en onveranderlijke gegevens. Blockchainprojecten maken nu al komaf met tal van hindernissen door tussenpersonen uit het proces te halen en zo betalingen te versnellen en te beveiligen. Hetzelfde geldt voor supply chains. Door transparantie af te dwingen kan blockchain de extra kosten die supply chains maken, wegnemen en de coördinatie tussen partners verbeteren. Producten zijn ook gemakkelijker traceerbaar, wat de efficiëntie verder verbetert.

  

"Bedrijven kunnen apps ontwikkelen waarvan de structuur is verdeeld over duizenden blockchain nodes"

 

De gedecentraliseerde architectuur van blockchaintechnologie biedt bedrijven oneindig veel mogelijkheden in de volgende generatie van het internet. In plaats van platformen of applicaties te laten draaien op servers die eigendom zijn van en beheerd worden door één centrale autoriteit, kunnen bedrijven applicaties ontwikkelen waarvan de structuur verdeeld is over duizenden blockchain nodes. Wat ongetwijfeld voor meer transparantie zorgt.

Transparantie en verifieerbaarheid lijken misschien niet meteen relevant, maar lossen wel heel wat problemen op waar ondernemers zich misschien niet meteen van bewust zijn. Volledige transparantie betekent dat wijzigingen in structuur en gegevens zichtbaar zijn voor het hele netwerk en dat ze traceerbaar zijn, zodat iedereen precies weet waar ze vandaan komen. Ze zijn onveranderlijk en de nauwkeurigheid en herkomst van gegevens kan gemakkelijk geverifieerd worden. De meeste bedrijven zijn afhankelijk van nauwkeurige financiële verslagen. In een traditioneel systeem kan het vervalsen van rapporten of het maken van een menselijke fout in de supply chain, ernstige gevolgen hebben. Wanneer de supply chain rapportage gebaseerd is op een blockchain, kan de verantwoordelijke partij gemakkelijk geïdentificeerd worden.

Vooral de auto-industrie ervaart zeer positieve resultaten sinds de invoering van deze technologie. Door supply chains op een blockchain te hosten, kunnen autofabrikanten gemakkelijk kleine foutjes opsporen en de productie versnellen. Ook in de gezondheidszorg biedt blockchaintechnologie kansen, door fraudebestendige patiëntendossiers aan te bieden, de privacy van patiënten te vergroten en medische gegevens te beveiligen. Een andere sector met steeds interessantere toepassingen is de verzekeringssector. Door middel van gedecentraliseerde structuren en slimme contracten kunnen bedrijven hun proces efficiënter maken. Dit geldt ook voor parametrische verzekeringen. Wanneer zich bijvoorbeeld een verzekerbare gebeurtenis voordoet en er is aan vooraf bepaalde voorwaarden voldaan, dan kan een smart contract automatisch de juiste vergoeding activeren. Een reiziger die bijvoorbeeld een vlucht boekt en een vluchtverzekering afsluit, ontvangt automatisch een vergoeding als de vlucht wordt geannuleerd. Geen extra formulieren invullen, geen vertragingen: een eenvoudige smart contract oplossing die komaf maakt met de complexiteit van typische claimprocessen.

 

"Gedecentraliseerde applicaties komen samen in Web 3.0 en bieden zo een geïntegreerde functionaliteit die hen nuttiger maakt"

Het blijft evenwel belangrijk om te benadrukken dat toekomstige applicaties, hoewel ze zijn ondergebracht op een blockchain, niet op zichzelf kunnen werken. Net als in het huidige format zullen al deze gedecentraliseerde toepassingen samenwerken in Web 3.0 om geïntegreerde functionaliteit te bieden die ze nuttiger maakt. Zo kan bijvoorbeeld het hierboven beschreven verzekeringscontract input ontvangen van een zorgapplicatie en op zijn beurt een signaal sturen naar een supply chain managementcontract. Op dezelfde manier als in Web 2.0 zullen API's de "lijm" zijn die deze onafhankelijke toepassingen met elkaar verbindt.

We willen niet verkondigen dat Web 3.0 of blockchain alle problemen van de wereld of van je bedrijf gaat oplossen. Wel willen we benadrukken dat je niet bang hoeft te zijn voor deze nieuwe technologie. De voordelen die het biedt – verhoogde transparantie, controleerbaarheid, beschikbaarheid en vertrouwen – maken het absoluut de moeite waard. Web 3.0 vandaag negeren zou dezelfde vergissing zijn als het niet omarmen van het internet 25 jaar geleden.

 


Bron: https://www.entrepreneur.com/article/394083